Chřipková sezóna a její rizika v otázkách a odpovědích odborníků

on

|

views

and

comments

Přinášíme 18 otázek, které jsme se zeptali odborníků. Kdy je člověk infekční? Kdy se očkovat proti chřipce a proč? Ko by se očkovat neměl?

Definitivní odpověď, zda má člověk chřipku nebo covid, může dát pouze laboratorní vyšetření odebraného klinického vzorku od pacienta.

  1. Začala se chřipková sezóna, co to v současné situaci znamená?

Jde o období, kdy epidemiologové předpokládají postupný nárůst chřipky a její podobných onemocnění. Aktivita chřipky se obvykle zvyšuje přibližně v průběhu prosince. V letošní sezóně však lze očekávat její dřívější nástup. Chřipku způsobuje virus chřipky, který má několik typů a subtypů. Chřipce podobné onemocnění vyvolávají adenoviry, rinoviry, respirační syncyciální virus (RSV) či bakterie Mycoplasma pneumoniae. Chřipka a chřipce podobné onemocnění jsou respirační infekce, které mají podobné příznaky jako COVID-19. A to může situaci komplikovat.

  1. Proč je důležité dát se očkovat proti chřipce, pokud měla předcházející sezónu nižší výskyt?

Význam očkování se po atypické procházející chřipkové sezóně dokonce zvyšuje. Při nízkém výskytu chřipky v uplynulé sezoně se předpokládá, že zdejší populace nemá dostatečné ochranné hladiny protilátek, které by jinak vznikly po kontaktu s chřipkovým virem. Viry chřipky se mezi jednotlivými chřipkovými sezónami zpravidla liší. Je však mezi nimi určitá podobnost a člověk, který překoná jeden typ chřipky, má ve většině případů určitou paměťovou imunitu, která chrání jeho organismus. Vzhledem k relativně nízký výskyt chřipky v uplynulé sezoně však můžeme předpokládat, že populace bude k chřipkovým virům vnímavější a zvýšený výskyt chřipky by mohl vyústit do i do chřipkových epidemií.

  1. Jak se mohu chránit před chřipkou a covidom?

V první řadě očkováním. Proti chřipce a také proti onemocnění COVID-19 existují dostupné, bezpečné a účinné vakcíny. Očkovaný člověk má vysokou pravděpodobnost ochrany před těžkým průběhem onemocnění a trvalými následky těchto virových onemocnění. Nadále se chraňte dodržováním zásady ROR (správně nasazeny roušku nebo respirátor na ústech i nose – aspoň dvoumetrový odstup – časté mytí rukou). Neumytýma rukama se nedotýkejte obličeje, úst ani očí – virus se může do organismu dostat například i přes oční spojivky. Dbejte na pravidelné a nárazové větrání místností.

  1. Jaké zdravotní komplikace může způsobit chřipka nebo covid?

Chřipka a covid nejsou banální onemocnění. Obě mohou mít těžký průběh, způsobit vážné zdravotní komplikace, vést k trvalým zdravotním následkům a způsobit smrt. Onemocnění mohou vést například k zánětům plic, selhání dýchání či zánětlivým onemocněním srdce. Pacientům se v důsledku virové infekce mohou zhoršit chronické zdravotní potíže nebo je může postihnout syndrom akutní respirační tísně. Studie prokázaly, že po překonání chřipky je u dospělých ve věku 40 a více let riziko vzniku infarktu desetkrát a mozkové příhody osmkrát vyšší než bez prodělané chřipky. COVID-19 postihuje kromě samotných plic i cévní systém. Pacientům se může poškodit cévní stěna, hrozí narušení srážlivosti krve a následně jsou náchylnější na vznik krevních sraženin. Rizikoví jsou zejména senioři, polymorbidních pacienti, ale i lidé ve středním věku s nadváhou nebo obezitou, diabetem, případně hypertenzí. Část pacientů má po překonání covidu trávicí potíže, poškození jater, slinivky, ledvin. Infekce může napadat i centrální nervový systém, prozatím však není možné přesně odhadnout případné dlouhodobé neurologické následky.

  1. Kdy je člověk infekční a hrozí, že nakazí lidi ve svém okolí?

Virus chřipky i virus SARS-CoV-2 se mohou přenášet z člověka na člověka dříve, než se u infikovaného objeví první příznaky onemocnění. V případě chřipky bývá riziko šíření nákazy nejvyšší prvních pět až sedm dní po tom, co se u člověka objeví příznaky onemocnění. Infekční však může být i jeden den před příznaky. Malé děti vylučují virus mnohem déle. V případě viru SARS-CoV-2 a jeho variant je o něco náročnější stanovit dobu infekčnosti. Osoby jsou totiž infekční, i když nemají příznaky. Pacienti s těžkým průběhem covidu však mohou být infekční i déle.

  1. Je možné najednou onemocnět chřipkou i na COVID-19?

Ano. Oslabený organismus je náchylnější na další infekce. Souběžný průběh chřipky a covidu může významně zhoršit zdravotní stav, zkomplikovat léčbu, případně mít fatální následky. Uplynulá chřipková sezóna byla mírná zejména v důsledku cestovních omezení, snížené mobility a dalších preventivních opatření.

Share this
Tags

Must-read

Sáňky nebo boby?

Jakou otázku si rodiče malých dětí kladou v zimě nejčastěji? Nejvíce každý rok řešíme, zda svým dětem koupit sáňky nebo boby. Pojďme toto věčné téma...

V srdci Slovácka se nacházejí útulné chaty Hodonín, poznáte živé tradice, folklór a ochutnáte delikatesní vína

Pro všechny, kteří si chtějí odpočinout od ruchu velkoměsta, je jako stvořená dovolená na jižní Moravě. Právě zde se nachází město Hodonín, které je...

Když vítr škodí, ERGO pomáhá

Klimatické výkyvy s nepřízní počasí, které nás v posledních týdnech dokázaly nehezky potrápit, se citelně odrážejí na peněženkách lidí. Škody, jež letos způsobil sníh a...
spot_img

Recent articles

More like this